Притча: Каква е тайната на успеха?

За силата на волята

2015-03-10 16:00:00 | Михаела Лазарова

Успех – дума, която все по-често чуваме. Какво е успехът за вас и каква мислите, че е формулата за постигането му? Някои биха отговорили, че той се дължи на много знания, други – на постоянно усъвършенстване, трети биха добавили към всичко това късмет и т. н.

Следващата поучителна история ще ви даде отговор именно на въпроса в какво се крие тайната на успеха.

Притча: Каква е тайната на успеха?

Веднъж един млад мъж отишъл при Сократ, за да го попита каква е тайната на успеха. Мъдрецът не отговорил, а вместо това му казал да го чака на другия ден край реката. Така и станало.

Срещнали се край реката и Сократ казал на младежа да влезе заедно с него във водата. Потопили се на дълбоко, водата им стигала до шиите. Тогава Сократ потопил главата на младежа. Той се опитал да излезе, но мъдрецът го натискал под водата.

Още по темата

Борел се младия мъж с всички сили, мятал се из водата и накрая успял да си поеме глътка въздух. Тогава Сократ го попитал:

– Докато беше под водата, какво искаше най-силно?

– Да дишам. – отговорил младежът.

– Е, когато започнеш да жадуваш успеха толкова силно, колкото въздуха, когато беше под водата, ще го имаш. Няма друга тайна! – отговорил Сократ.