Мисъл на деня за отговорностите

За повече вдъхновение

2020-08-04 06:16:00 | Михаела Лазарова

„Веднъж мишката забелязала, че стопанинът на фермата е сложил капан за мишки. Тя разказала за това на кокошката, овцата и кравата. Но те всичките ѝ отговаряли: „Капанът за мишки е твой проблем, а не наш!“. Малко по-късно в капана се хванала змия и ухапала жената на фермера. Опитвайки се да я излекуват, сварили на жената супа от кокошката.

После заклали овцата, за да нахранят всички пристигнали да навестят болната. И накрая заклали кравата, за да нахранят гостите, които дошли на погребението. И през цялото време мишката наблюдавала от дупката си и мислела за нещата, които са чужд проблем, докато не стане твой!“ – „За мишките и хората“, Джон Стайнбек

3 мандали разкриват как да привлечете щастието